Aboad

Mainostoimisto Aboad murtaa markkinoinnin tulevaisuuden

Pelkkä kehityksen seuraaminen ja muuttuvan ympäristön vaatimuksiin sopeutuminen kysyy yritykseltä tahtoa. Oikeasti intohimoinen yritys on kuitenkin kehityksen aallonharjalla: muuttamassa alaansa ja toimintaympäristöään. Mainostoimisto Aboad on ottanut tehtäväkseen tarjota uudenlaisia mainostoimistopalveluja. Se on mukana muuttamassa markkinointialan toimintaa ja kaupankäynnin luonnetta pysyvästi.

Aboad ammentaa erilaisuudestaan. Se ei tyydy olemassa olevan markkinatilanteen rajoitteisiin, vaan luo pelottomasti uusia konsepteja yhdistelemällä teknologista osaamista ja markkinoinnin ammattitaitoa yhtenäiseksi asiakaslähtöiseksi markkinoinniksi. Alan uusien toimintatapojen ja menetelmien peloton lähettiläs mahdollistaa kasvunsa parantamalla olemassa olevien asiakkaiden liiketoimintaa ja markkinoinnin tuloksia. Aboad houkuttaa myös yrityksiä, jotka ovat valmiita toteuttamaan asiakaslähtöistä, tulosorientoitunutta markkinointia.

Pienestä henkilömäärästään huolimatta Aboad toimii sekä merkittävien suomalaisten pk-vientiyritysten että kansallisesti toimivien yritysten parissa markkinoinnin toteuttajana, mittaajana ja kehittäjänä. Yritys toimii myös kansainvälisesti tunnettujen brändien paikallisten tilaisuuksien markkinoinnissa, kuten TEDxTurku-tapahtumassa. Se tukee myös lähialueensa markkinoijia toteuttamalla Marketing Meetup Helsinki -konseptia.

Uudet toimintatavat tarkoittavat paitsi uudenlaista markkinointia, myös erilaista yritysrakennetta, joka on täysin yrittäjäpohjainen ja mahdollistaa työskentelyn globaalisti. Organisaation joustavuus sekä sisäisesti että asiakasprojekteissa kumpuaa muilta aloilta tuodusta lean management –periaatteesta. Markkinointialalle sovellettuna se on tuottanut huomattavia etuja projektien läpimenoajoissa sekä siinä, että luovalle työlle mahdollistuu enemmän häiriötöntä aikaa.

Aboad on ketterä ja ajan tasalla operoiva yritys, joka sitoutuu asiakkaan liiketoiminnan menestymiseen. Tämän ansiosta yritys tänä päivänä työskentelee alansa kovimmille pelaajille, jotka vaativat uusia ja räätälöityjä ratkaisuja markkinointinsa menestymiseen.

www.aboad.fi