Your vision is our mission

Silmälääkäri ja näkötutkija Markku Leinonen näki työssään tarpeen paremmille visuaalisen toimintakyvyn tutkimusmenetelmille. Hänellä oli idea tähän ja intohimoinen ajatus toteuttaa se mahdollisimman kätevässä ja automaattisessa muodossa. Tuon alkuperäisen idean rinnalle on nyt kehitetty joukko testejä, jotka on yhdistetty yhteen laitteistoon nimeltä Ocusweep®. Näkeminen on suurelta osin aivotoimintaa ja Ocusweepin avulla saadaan tietoa koko näköjärjestelmän toiminnasta – ei ainoastaan silmien. Se mittaa normaalissa elämässä tarvitsemaamme näkökykyä, eikä niinkään staattista näkemistä liikkumattomilla silmillä. Ocuspectossa vahvaan silmälääketieteen osaamiseen on yhdistynyt osaamista ja kokemusta useilta aloilta. Tämä on ehkä ollutkin syy, miksi olemme onnistuneet kehittämään vanhoihin menetelmiin useita parannuksia, jotka on nyt todistettu kliinisin tutkimuksin toimiviksi.

Ocuspectossa asioita tehdään hyvin innovatiivisesti, luovasti ja ennen kaikkea täydellä sydämellä. Mahdollisuus olla rakentamassa jotain ihan uutta ja mullistavaa ruokkii intohimoa omaa työtään kohtaan. Intohimo näkyy myös hyvin vahvana sitoutumisena ja yhteisen palon voimalla yritystä viedään eteenpäin; jokainen omalla osaamis- ja vastuualueellaan.

Yrityksen intohimoa on myös halu olla enemmän kuin pelkkä työpaikka - inspiraation, yhteistyön ja innostavuuden voimanlähde, kuten elämän muutkin osa-alueet. Työn merkityksellisyys, ilo työstä sekä avoin ja lämmin yhteishenki työpaikalla ovat merkittäviä vahvuustekijöitä ja niitä pyrimme vaalimaan. Eri alojen ammattilaisten yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä henkilöiden luonteesta, iästä, sukupuolesta tms. riippumatta, kun ajatustenvaihto on vilkasta ja kaikkien mielipiteitä arvostetaan. Uusimpia ocuspectolaisia rekrytoidessamme olemme mainostaneet, että meillä on poikkeuksellisen usein hauskaa töissä ja aina mielenkiintoista tekemistä. Tämän ovat tuoreimmatkin tiiminjäsenemme vahvistaneet.

Intohimon herättäjiä ja ylläpitäjiä Ocuspectossa siis riittää ja intohimon tukemana kuljemme kohti päämääräämme eli että pystyisimme auttamaan mahdollisimman monen ihmisen näkökyvyn - ja sitä kautta paremman elämänlaadun - säilyttämisessä.

http://www.ocusweep.com/

Intohimo v3 small.jpg