Intohimona elämä

-Siinä kiteytyy Seniortekin toiminnan lähtökohta ja luonne

Kuka meistä ei haluaisi aktiivisen, hyvinvoivan ja turvallisen arjen ensi sylistä hitaimpiin askeliin? Pasi ja Sami Nurmela ovat paperiteollisuuden ja tietoturvan ammattilaisia, joille Seniortekin perustaminen muutti työn ja toimialan. Liikeidea lähti siitä, että arjessa pitää olla liikettä, kotona pitää olla kaikki palvelut lähellä, olo turvallinen yötä päivää ja sosiaalinen verkosto ja virikkeet tarvitsevat liikuntaa iästä huolimatta. Tekniikan osaaminen tai taloudelliset rajat eivät saa olla este käyttäjälle, päättäjälle tai ostopäätöksen tekijälle riippumatta siitä, onko kyseessä kuluttaja, hoivayritys vai julkinen sektori.

Seniortek on alusta lähtien uskonut osaajiin ja tekijöihin; seniorit ovat sitä parhaasta päästä. Suora palaute senioreilta, vahva osaaminen turvatekniikasta ja järjestelmärakenteista, viennin ammattilaiset ja tutkijat - Seniortek panostaa kasvuun tiedon, taidon ja sitoutuneen tekemisen pohjalta. Kasvu syntyi alussa ajettujen kilometrien ja tavattujen henkilöiden lukumäärän summana. Yrityksen ydin ja intohimo elämiseen on yhtä vahva 10 vuoden yrittämisen jälkeen, nyt tekijöitä on enemmän, mutta nyt draivi kaikilla yhteinen. 

KasvuOpen Joensuu 9.6.2015.PNG

Seniortek tuottaa turvaa asuin- ja hoivaympäristöihin. Turvallisuus ei Seniortekillä tule rannekkeesta, kaulanauhasta tai napista. Turvallisuus on älysensorein omaan asuinympäristöön integroitu passiivinen ratkaisu - se ennakoi ja turvaa, perustuu yksilön tarpeisiin sekä arkirutiineihin, muttei "urki arkea", varoita tai hälytä ilman aihetta. Seniortekin tavoite on sulauttaa toiminnallinen ratkaisunsa osaksi kaikkien kiinteistöautomaatioita, missä sitten asutkin.

Seniortek_kuva.jpg


Mikä nostattaa intohimoa 10 vuoden ja 4000 seniorin turvaratkaisuiden jäkeen? Seniortek on tehnyt kovia päätöksiä ja rohkeita panostuksia silloinkin, kun ajat ovat olleet "matalalentoa". Päätökset yrityksessä on tehty aina yhteisesti, eivätkä veljekset koskaan ole luvanneet "kiviä ja kantoja" enempää'; joskus odotukset on ylitetty, joskus alitettu, mutta jaksaminen syntyy syvästä luottamuksesta molemminpuolisesta sekä (vuosien saatossa) syntyneistä monista ystävyyssuhteista senioreiden ja hoivahenkilökunnan sekä Seniortekin Pasin ja Samin välillä. Tuotteilla ja palveluilla on aina kasvot, ja se erottaa Seniortekin muista toimijoista.  Ja onhan suomalaisuus ja avainlippumerkin saaminen Pasille ja Samille ollut merkkipaalu, tunnustus tehdystä työstä kotimaassa. Intohimo elää seniorteklaisilla yrittämiseen - ja tämän tulemana turvalliseen ja aktiiviseen elämään myös käyttäjissä, lähiomaisissa, Seniortekin ratkaisuiden hankkijoilla sekä yrityksen ytimessä!

http://www.seniortek.fi